โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

การแท้งบุตร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการแท้งบุตรและวิธีป้องกัน

การแท้งบุตร

การแท้งบุตร การเดินทางของการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาแห่งคว … Read more

อารมณ์แปรปรวน อารมณ์แปรปรวนของการตั้งครรภ์และกลยุทธ์การรับมือ

อารมณ์แปรปรวน

อารมณ์แปรปรวน การตั้งครรภ์เป็นการเดินทางที่สวยงามและเปล … Read more

โปรไบโอติก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรไบโอติก

โปรไบโอติก

โปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่งเสริมส … Read more

ดาวน์ซินโดรม อธิบายและเรียนรู้การดูแลเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม ดังนี้

ดาวน์ซินโดรม

ดาวน์ซินโดรม การดูแลเด็กที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมต้องใช้คว … Read more

โรคหัวใจ เรียนรู้การเผยสัญญาณและการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ ซึ่งเป็นคำเรียกกว้างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของหั … Read more

โรคพาร์กินสัน ทำความเข้าใจโรคพาร์กินสันและอาการสั่น พร้อมอธิบาย

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคทางระบบประสาท ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ค … Read more

วัยรุ่นควรลดน้ำตาล เรียนรู้เกี่ยวกับการกินอาหารที่ดีที่สุดสำหรับวัยรุ่น

วัยรุ่นควรลดน้ำตาล

วัยรุ่นควรลดน้ำตาล ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจ … Read more

ภาวะขาดน้ำ เรียนรู้วิธีรับรู้กับภาวะขาดน้ำและฟังสัญญาณของร่างกายคุณ

ภาวะขาดน้ำ

ภาวะขาดน้ำ ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายสูญเสียของเหลวมากกว่าท … Read more

อาหารของเด็ก อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปี

อาหารของเด็ก

อาหารของเด็ก ในขณะที่เด็กๆ เข้าสู่เส้นทางแห่งการเจริญเต … Read more

สุขภาพจิต พฤติกรรมบำบัด ทำความเข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต พฤติกรรมบำบัดเป็นรากฐานที่สำคัญของจิตบำบัดสมั … Read more