โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต

เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของเรานั้นได้เข้าร่วมโคลงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต ณ เวลา 08.00 น. – 16.30 น.

 

 

เข้าร่วมการอบรม