โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากน้ำ

building1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
building2
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
building3
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
building4
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร – หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2526
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
building7
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2549
building8
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2556
building9
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
building11
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2563
building12
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
building13
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
building14
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549