โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

การประชุม เรื่องก่อสร้างสนามกีฬาและอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลน

การประชุม ในวันที่ 30 ก.ย.61 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านปากน้ำ ของเรา ได้ร้องขออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และ สาธารณูปโภคของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคารศึกษา ห้องน้ำ เหตุที่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ก็เพราะ ทาง โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วม อยู่บ่อยครั้งเป็นประจำทุปี ทำให้สิ่งเหลานี้เกิดชำรุจ และเสียหายอย่างหนัก

การประชุม