โรงเรียนบ้านปากน้ำ

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านคลองหลุน ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-481416

การทำงาน ในทุกสายอาชีพควรทำการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย

การทำงาน งานเฉพาะของแพทย์สุขาภิบาล รวบรวมคำอธิบายด้านสุขอนามัยของอาชีพ ที่ทำการฝึกอบรมเด็กนักเรียนและนักเรียนของโรงเรียนอาชีวศึกษา เพื่อทำนายผลกระทบของเงื่อนไขการผลิต และกระบวนการแรงงานต่อสิ่งมีชีวิตที่กำลังเติบโต ควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เมื่อกล่าวถึงประเด็นแนะแนวอาชีพสำหรับวัยรุ่น ควบคุมความสมบูรณ์และทันเวลาของการให้คำปรึกษาวิชาชีพ แพทย์ในโรงเรียนการศึกษาทั่วไปและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

งานการศึกษาของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครู ด้านการแพทย์ของการแนะแนวอาชีวศึกษา หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการดำเนินการปฐมนิเทศ ทางการแพทย์และสรีรวิทยา คือผลมาจากการวิจัยที่มีรายละเอียด ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการทั้งหมดที่กิจกรรมทางวิชาชีพ กำหนดในร่างกายมนุษย์ ผลมาจากการวิจัยสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และสรีรวิทยารวมถึงส่วนต่อไปนี้ สภาพสุขอนามัย ความเป็นอันตรายของแรงงาน

ความเข้มแรงงาน หน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญอย่างมืออาชีพ ความเป็นอันตรายของอาชีพนั้นมีปัจจัยดังต่อไปนี้ อุณหภูมิอากาศ ความชื้น การแผ่รังสี การส่องสว่าง การปรากฏตัวของเสียง การสั่นสะเทือน สารพิษ ฝุ่นตลอดจนปัจจัยทางชีวภาพ บล็อกของความรุนแรงของผลมาจากการวิจัย ของแรงงานประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้ บรรทุกสินค้าเป็นกิโลกรัม ระยะการรับน้ำหนักเป็นเมตร การเคลื่อนไหวต่อกะเป็นกิโลเมตร

การทำงาน

ท่าทางการทำงาน บล็อกความตึงเครียดทางประสาทของแรงงาน รวมถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ ระยะเวลากะ จำนวนวัตถุที่สังเกตพร้อมกัน ระยะเวลาของการสังเกตอย่างเข้มข้น ลักษณะของกิจกรรม ก้าวของการทำงาน ขนาดของวัตถุที่ใช้แรงงาน ความน่าเบื่อ สำหรับการปฐมนิเทศอย่างรวดเร็วระหว่างการให้คำปรึกษาทางวิชาชีพ สามารถใช้การจัดกลุ่มอาชีพโดยประมาณได้ ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะและระดับของข้อกำหนด ที่กำหนดโดยกิจกรรมทางวิชาชีพ

ซึ่งเกี่ยวกับสถานะของสุขภาพ และความสามารถในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานที่ 15 ปี มาตรฐานสากลอนุญาตให้เด็กอายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปีสามารถทำงานเบาได้ ขณะเดียวกันงานก็ถือว่าง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก และไม่รบกวนการเข้าโรงเรียน การแนะแนวอาชีพและโครงการฝึกอบรม ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจ

ในบรรดาอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการสกัดและการแปรรูป ถ่านหิน การขุด น้ำมัน เคมี โลหวิทยา ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาชีพที่มีสภาวะที่ยากลำบากและเป็นอันตราย แรงงานถูกห้ามใช้แรงงานวัยรุ่น ในบรรดา 5 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือของอาชีพในสภาพการทำงานจริง สามารถนำมาประกอบกับจำนวนของพวกเขาได้ ในบรรดาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการสื่อสาร 86 เปอร์เซ็นต์ ถูกห้ามไม่ให้ใช้แรงงานของวัยรุ่น เนื่องจากมีความรับผิดชอบในระดับสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาชีพของผู้ขับขี่ ในอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง งานไม้ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ งานโลหะ 54 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของอาชีพหลักที่ฝึกอบรมสายอาชีพที่ PU เป็นอาชีพที่มีสภาพการทำงานที่ยากลำบากและเป็นอันตราย ตามลักษณะสุขาภิบาลประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของอาชีพในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมงานไม้สามารถจำแนกได้ ในแง่ของสภาพการทำงานในหมู่ผู้ที่ไม่พึงปรารถนา

การใช้แรงงานวัยรุ่น การฝึกอบรมสายอาชีพต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวด ในสาขาพลังงาน การผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอาชีพดังกล่าวประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ในอุตสาหกรรมเบาและการพิมพ์ 25 เปอร์เซ็นต์ของอาชีพรวมอยู่ในรายชื่ออาชีพที่ห้ามมิให้ผู้เยาว์ใช้ ในอีก 6 เปอร์เซ็นต์ของอาชีพมีข้อจำกัดสำหรับงานบางประเภท ในที่อยู่อาศัยและบริการชุมชนและสถาบันบริการวัฒนธรรมและชุมชนประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของอาชีพที่มีสภาพการทำงานที่ยากลำบาก

ซึ่งเป็นอันตรายในอาชีพอื่นๆ เป็นไปได้ที่จะใช้แรงงานของวัยรุ่นรวมถึงผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนากฎระเบียบที่ห้ามไม่ให้ทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการฝึกอาชีพสำหรับวัยรุ่นด้วย งานดังกล่าวรวมถึงงานที่สัมผัสกับสารเคมีประเภทอันตรายที่ 1 และ 2 เลเซอร์ เครื่องมือไวโบรทูล รังสีไอออไนซ์ได้ ทำงานบนที่สูงกับวัตถุระเบิดและติดไฟได้ ในห้องแรงดัน งานหนักกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เหนือบรรทัดฐานที่กำหนดไว้สำหรับวัยรุ่น ทำงานในสภาวะเสี่ยง

งานที่อาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจ งานในโรงฆ่าสัตว์ โรงเก็บศพ เมรุ ปัจจุบันในประเทศของเราไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ทันสมัย เกี่ยวกับแรงงานของผู้เยาว์ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในโลก ตามกฎแล้วเอกสารดังกล่าวคือ พวกเขายังจัดให้มีกลไกในการติดตามการปฏิบัติตามสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ความรับผิดชอบของนายจ้างในการสร้างสภาพการทำงานปกติ ปัญหาการจ้างงานและการคุ้มครองสุขภาพของวัยรุ่นทั้งในการทำงาน และรับการศึกษาทางวิชาชีพ

ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ในการผลิตส่วนแบ่งของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้าสมัยกำลังเพิ่มขึ้น ต้นทุนของการคุ้มครองแรงงานลดลง ซึ่งทำให้สภาพของอุปกรณ์แย่ลงโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคการค้า ทั้งหมดนี้ ทำให้การดำเนินการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพในหมู่เด็ก และวัยรุ่นเป็นจริงในระดับที่มากขึ้น การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เบื้องต้น จัดขึ้นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการบกพร่อง

ปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ โรคลมชัก ผลที่ตามมาจากโปลิโอไมเอลิติส ตาเดียว ผู้ปกครองมักจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลการตรวจและให้คำแนะนำ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บทางจิตใจในเด็ก และในเวลาต่อมาจะง่ายกว่าที่จะเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพ สำหรับนักเรียนทุกคน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะจัดขึ้นในเกรด 7 ถึง 10 และมาก่อนการเลือกโปรไฟล์การฝึกอบรมด้านแรงงาน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาระหว่างโรงเรียน

ตลอดจนการเลือกขั้นสุดท้ายของอาชีพในอนาคต หรือความเชี่ยวชาญพิเศษก่อนสำเร็จการศึกษา การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แก่เด็กนักเรียน ไม่เพียงแต่ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติทางจิตสรีรวิทยาของร่างกายด้วย เมื่ออายุ 12 ขวบจะมีการวินิจฉัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาหน้าที่ และคุณสมบัติของเด็กนักเรียนที่สำคัญอย่างมืออาชีพ จากผลลัพธ์ของมันสำหรับนักเรียนแต่ละคน จะมีการกำหนดหน้าที่ที่ต้องได้รับการฝึกอบรม

ซึ่งจะเลือกวิธีการสำหรับการพัฒนาอย่างแข็งขัน ในกระบวนการแรงงานและพลศึกษา และมีการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล การเล่นกีฬาเป็นที่นิยมมากกว่าในการปรับปรุงฟังก์ชัน การทำงานหลายอย่างของเด็ก วัฒนธรรมทางกายภาพและการกีฬามีผลกระทบอย่างครอบคลุมต่อร่างกายของวัยรุ่น รวมถึงการใช้แรงงาน การทำงาน และคุณภาพที่สำคัญทางวิชาชีพ มีการพัฒนาหน้าที่และคุณสมบัติข้างต้นอย่างแข็งขันมากขึ้น

ในนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย สถาบันวิจัยการปฐมนิเทศวิชาชีพและประยุกต์และนักเรียนนักกีฬา การฝึกอบรมอย่างมีจุดมุ่งหมายในการล้าหลัง ในการพัฒนาหน้าที่และคุณภาพที่สำคัญอย่างมืออาชีพนั้น มีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างแข็งขัน และด้วยเหตุนี้การก่อตัวของความเหมาะสมในวิชาชีพ ในระยะแรกของการฝึกแรงงาน จะเป็นการขยายขีดความสามารถของกลไก และการทำงานของร่างกายของเด็กนักเรียน

บนพื้นฐานของแรงงานและทักษะทางวิชาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต วัยรุ่นของ PU ที่มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายที่มีการปฐมนิเทศอย่างมืออาชีพ มีการพัฒนาหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญทางวิชาชีพอย่างแข็งขัน มากกว่าเด็กนักเรียนในวัยเดียวกัน

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ > ความเครียด เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น